Διακοπές χωρίς τα παιδιά

Εσύ θα προγραμμάτιζες ένα σύντομο ταξίδι μόνο για συζύγους;